Kontakt

Kontakt vinbaren og arrangement:​
​Telefon:  40648083

Vinbaren på Facebook

Restauranten på Facebook

For restaurantbooking ring 473 98 850
eller send epost til post@tyholmenkolonial.no

Teaterplassen 1, Arendal

STEENHUSETS HISTORIE

Arendal sentrum har hatt flere store bybranner, den siste i 1868. Trehusbebyggelsen på Tyholmen unnslapp flammene, og her finner du en unik trearkitektur gjennom tre hundre år -  innenfor et konsentrert område. Dette miljøet er restaurert og tatt svært godt vare på og i 1992 ble kommunen tildelt Europa Nostras sølvmedalje for restaureringen og tilpasningen til moderne bruk.

Sentralt, men noe gjemt, på Nedre Tyholmen ligger Steenhuset. Huset er oppført med dobbelte gråsteinsmurer (såkalt kistemur). Interiøret, som er kvadratisk i plan, er overhvelvet med fire krysshvelv, murt med hollandske teglstein. En midtpillar tar opp tyngden av de fire hvelvbuene. Bygningens eneste dør er smidd sammen av uttjente oppgangssagblader og den lille lufteluken er sikret med både gitter og henglser.

Arendal hadde sin storhetstid på begynnelsen av 1800-tallet. De private formuene var i gjennomsnitt 3 ganger større enn i resten av landet.

Allerede rundt 1725 ble Steenhuset oppført av Peder Thomasson d.e.. Etter flere bybranner ble huset med et hvelv av stein og mur den sikreste «banken» for oppbevaring av verdisaker og valuta. Under Napoleonskrigen (1800-1806) var det også stor uro for engelskmennenes angrep. Dette medførte også et behov hos Arendals rikfolk for å beskytte og gjemme unna verdier.

I 1863, etter at den bakre del av byen var brent ned ble tomten der Steenhuset står solgt. Det ble oppført en toetasjes tømret hovedbygning hvor Steenhuset ble en del av første etasje. Slik «forsvant» Steenhuset fra bybildet. Huset ble imidlertid trukket frem fra glemselen mer enn hundre år senere av Christian Poppe. Huset tilhørte da hans mor Dorothea (f Stephansen)  og stefar banksjef Gjeruld  Fløistad. I dag eies huset av etterkommere etter hans stebror Ivar Fløistad

Image